ساعت کاری در آلمان

ساعت کاری در آلمان

به طور متوسط، کارمندان در آلمان کمترین ساعات کاری را با بیشترین بهره وری در اروپا دارند.و این به معنای آن است که آلمانی ها تعادل بین زندگی و کار را به خوبی برقرار می کنند. در این مقاله به ساعات کاری و مقررات مربوط به آن می پردازیم.

کار تمام وقت

متوسط ساعت کاری در آلمان 36 تا 40 ساعت در هفته می باشد. در آلمان، کار تمام وقت را 7 تا 8 ساعت کار روزانه به همراه 30 تا 60 دقیقه زمان استراحت در هنگام ناهار، در 5 روز هفته تعریف می کنند. ممکن است در برخی از ادارات ساعت کاری بیشتری برای کارمندان تعریف شده باشد که در این صورت حقوق بیشتر و مزایای دیگری را برای کارمندان در نظر خواهند گرفت.

کار نیمه وقت

در آلمان تمام کسانی که در هفته کمتر از 36 ساعت کار می کنند، کارمند پاره وقت محسوب می شوند. شما میتوانید پس از 6 ماه از محل کار خود درخواست نمایید که ساعت کاری شما را کاهش دهند به شرط آنکه در محل کار شما بیش از 15 نفر استخدام شده باشند.

زمان استراحت

کارمندان در آلمان اجازه ندارند که بیش از 8 ساعت در روز کار کنند. هفته کاری از دو شنبه تا شنبه ادامه دارد و در طی این مدت نباید مقدار ساعت کاری کارمندان به 48 ساعت برسد. اگر متوسط زمان کاری فرد در بازه 6 ماه کمتر از 8 ساعت در روز باشد می تواند ساعت کاری خود را تا 10 ساعت در روز افزایش دهد. افرادی که زمان کاری آنها بین 6 تا 9 ساعت در روز است، 30 دقیقه زمان استراحت دارند که می توانند آنرا به دو تا 15 دقیقه تقسیم کنند. همچنین در صورتی که بیش از 9 ساعت در روز کار کنید تا 45 دقیقه اجازه استراحت خواهید داشت. فاصله بین هر شیف کاری نیز 11 ساعت می باشد.

اضافه کاری

متوسط ساعت کاری کارمندان در طول 6 ماه به همراه اضافه کاری نیز باید کمتر از 48 ساعت در هفته باشد. به همین دلیل اکثر کارفرمایان اضافه کاری را با مرخصی جبران می کنند. ولی به طور کلی حقوق شما برای اضافه کاری در قرار دادتون مشخص خواهد بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *