صدور دعوتنامه استان کبک

صدور دعوتنامه استان کبک

استان کبک 208 دعوتنامه را برای متقاضیان علاقه مند به این استان فرانسوی زبان ارسال کرد.کبک از این 208 نامزد مهاجرت به این استان دعوت کرد تا در 30 مارس برای انتخاب دائمی اقدام کنند.دعوتنامه ها به افرادی ارسال می شد که از طریق پورتال Arrima ، پروفایل تشکیل داده باشند.

متقاضیان برای دریافت دعوتنامه به پیشنهاد معتبر اشتغال در استان نیاز داشتند.در میان افردی که دعوتنامه ریافت کرده بودند دیپلمات ها ، افسر کنسولی ، نماینده ملل متحد یا هر سازمان بین المللی دیگری که در کبک اقامت داشتند،وجود دارند.این استان مشخص نکرد که چه تعداد دعوتنامه برای داوطلبان هر یک از این دسته ها صادر شده است.

در ماه های اخیر،  استان کبک  از افزایش پذیرش مهاجر برای سال های آینده خبر داد. استان کبک برنامه دارد تا در سال 2021 ،از 47،500 مهاجرتازه وارد استقبال کند.

صدور دعوتنامه استان کبک

صدور دعوتنامه استان کبک

استان کبک 233 دعوتنامه را برای متقاضیان علاقه مند به این استان فرانسوی زبان ارسال کرد.کبک از این 233 نامزد مهاجرت به این استان دعوت کرد تا در 16 دسامبر برای انتخاب دائمی اقدام کنند.دعوتنامه ها به افرادی ارسال می شد که از طریق پورتال Arrima ، پروفایل تشکیل داده باشند.

متقاضیان برای دریافت دعوتنامه به پیشنهاد معتبر اشتغال در استان نیاز داشتند.در میان افردی که دعوتنامه ریافت کرده بودند دیپلمات ها ، افسر کنسولی ، نماینده ملل متحد یا هر سازمان بین المللی دیگری که در کبک اقامت داشتند،وجود دارند.این استان مشخص نکرد که چه تعداد دعوتنامه برای داوطلبان هر یک از این دسته ها صادر شده است.

در ماه های اخیر،  استان کبک  از افزایش پذیرش مهاجر برای سال های آینده خبر داد. استان کبک برنامه دارد تا در سال 2021 ،از 47،500 مهاجرتازه وارد استقبال کند.

3 برنامه جدید مهاجرت به کبک

سه پایلوت جدید مهاجرت به کبک

دولت کبک جزئیات سه پایلوت مهاجرتی به منظور دریافت اقامت دائم را که در اوایل سال 2021 اجرا می شود را منتشر کرد.

پیش نویس آیین نامه مربوط به اجرای سه برنامه آزمایشی دائمی مهاجرت دائمی در تاریخ 28 اکتبر سال 2020 در روزنامه Gazette officielle du Québec منتشر شد. طی 45 روز آینده، دولت قصد دارد نظرات مردم را در مورد این برنامه ها قبل از شروع رسمی آنها جمع آوری کند.

سه برنامه آزمایشی مهاجرت دائمی جدید، که قبلاً توسط دولت در اوایل سال جاری اعلام شده بود به شرح زیر است:

  • پایلوت اقامت دائم برای کمک پرستاران و نیروهای خدماتی بیمارستان
  • پایلوت اقامت دائم برای نیروی متخصص حوزه هوش مصنوعی (AI) ، فناوری های اطلاعاتی (IT) و جلوه های بصری ؛
  • پایلوت اقامت دائم برای نیروی متخصص حوزه مواد غذایی (FP).

همچنین قوانین جدیدی برای برنامه های خوداشتغالی و کارآفرینی کبک تهیه و در دست اقدام می باشد.

 

جزئیات کامل برنامه کبک را اینجا مطالعه نمایید.

امتیاز رشته های کبک را اینجا طالعه نمایید.

هدف برنامه های جدید

هدف از ایجاد برنامه های آزمایشی جدید، جذب و حفظ نیروی کار در این استان است. از طریق این برنامه های آزمایشی جدید ، دولت کبک قصد دارد “افرادی را که مهارت های آنها نیازهای خاص بازار کار کبک را برآورده می کند جذب و حفظ کند” و کمبود نیروی کار را در سه زمینه اصلی برطرف کند. سه برنامه آزمایشی پس از یک دوره مشاوره 45 روزه به اجرا در می آیند.

بر اساس پایلوت کمک پرستاران و نیروهای خدماتی بیمارستان، حداکثر 550 متقاضی اصلی در سال برای کار در این مشاغل در کبک انتخاب می شوند. اعضای خانواده این افراد نیز گواهینامه انتخاب کبک (CSQ) دریافت می کنند.

پایلوت نیروی متخصص حوزه مواد غذایی راهی برای مهاجرت دائمی برای کارگران خارجی موقت که در بخش فرآوری مواد غذایی کار می کنند فراهم می کند. همچنین این یک برنامه پنج ساله خواهد بود که براساس آن هر ساله 550 نیروی متخصص واجد شرایط و خانواده های آنها انتخاب می شوند.

نهایتا پایلوت حوزه هوش مصنوعی، فناوری های اطلاعات همانند دو طرح آزمایشی قبلی، پنج سال به طول خواهد انجامید و سالیانه 550 نفر و خانواده های آنها انتخاب می شوند.

این انتخاب به طور مساوی بین هر سه بخش توزیع خواهد شد. این پروژه آزمایشی به منظور جلب استعدادهای بین المللی کار در این بخش ها و اطمینان از حفظ کسانی که به طور موقت در کبک مشغول به فعالیت در این حوزه ها می باشند طراحی شده است.

زمان پردازش

کبک همچنین اطلاعات مربوط به تعداد درخواست هایی که برای برنامه های مهاجرت اقتصادی برای سال آینده دریافت می شود، منتشر کرده است.

  • محدودیت 50 پرونده اقامت دائم تحت برنامه خود اشتغالی از 1 نوامبر 2020 تا 30 سپتامبر 2021
  • محدودیت 25 پرونده اقامت دائم تحت برنامه کارآفرینی از اول نوامبر 2020 تا 30 سپتامبر 2021
  • جریان دوم برنامه کارآفرینی برای سال آینده به حالت تعلیق درآمده است تا ارتقا یابد.
  • معیارهای انتخاب برای داوطلبان مهاجرتی که در سیستم اریما پروفایل تشکیل داده اند تحت برنامه نیروی متخصص نیز تا 1 نوامبر 2021 تمدید شده و اعمال می شوند.

 

منبع و تاریخ خبر: immigration-quebec.gouv.qc.ca, October 2020

امتیاز رشته های کبک

لیست رشته های کبک که در آگوست 2018 بروزرسانی شده است.

SECTION A

متقاضی اصلی 12 امتیاز –همسر 4 امتیاز

مدرک کارشناسی

علوم آماربیمه (لیسانس)

 

Actuarial Science (Bach.)

 

مدیریت اطلاعات (لیسانس)

 

Information Management (Bach.)

 

مدرک کاردانی

تکنیک های آموزش کودکان (AEC)

 

Early Childhood Education Techniques (ACS)

 

تکنیک های آموزش کودکان (DEC)

 

Early Childhood Education Techniques (DCS)

 

کاردانی مدیریت رستوران (DEC)

 

Restaurant Management (DCS)

 

کاردانی طراحی ارتزهای بینایی (DEC)

 

Visual Orthosis Techniques (DCS)

 

SECTION B

متقاضی اصلی 9 امتیاز همسر 3 امتیاز

کارشناسی و کارشناسی ارشد

حسابداری

Accounting and Accounting Science(Bach.3 years)

لیسانس مهندسی هوا و فضا

 

Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering (Bach.)

 

مهندسی کشاورزی و روستایی

Agricultural and Rural Engineering(Bach.4 years)

لیسانس کشاورزی

 

Agriculture (Bach.)

 

فوق لیسانس مهندسی کشاورزی و جنگل داری

 

Agri-forest Engineering (Master’s degree)

 

لیسانس ریاضیات کاربردی

 

Applied Mathematics (Bach.)

 

فوق لیسانس معماری

 

Architecture (Master’s degree)

 

لیسانس بانکداری و عملیات مالی

 

Banking and Financial Operations (Bach.)

 

لیسانس مهندسی زیست شناسی و بیومدیکال

 

Biological and Biomedical Engineering (Bach.)

 

لیسانس مدیریت بازرگانی

 

Business Administration (Bach.)

 

لیسانس مهندسی عمران، راه سازی و حمل و نقل

 

Civil, Construction and Transportation Engineering (Bach.)

 

فوق لیسانس تربیت مدرس کالج

 

College Level Teacher Training (Master’s degree)

 

لیسانس مهندسی کامپیوتر

 

Computer Engineering (Bach.)

 

لیسانس علوم کامپیوتر

 

Computer Science (Bach.)

 

فوق لیسانس همکاری

Cooperation (Master’s degree)

 

فوق لیسانس آموزش

Didactics (The Art of Teaching) (Master’s degree)

 

لیسانس مهندسی ارتباطات، الکترونیک و الکتریک

Electrical, Electronic and Communications Engineering (Bach.)

 

لیسانس مهندسی

 

 

Engineering (Bach.)

 

لیسانس مهندسی غذایی

 

Food Engineering (Bach.)

 

لیسانس مهندسی زمین شناسی

 

Geological Engineering (Bach.)

 

لیسانس زمین شناسی و معدن شناسی

 

Geology or Mineralogy (Bach.)

 

لیسانس اقتصاد خانه

Home Economics (Bach.)

 

لیسانس مهندسی صنایع و اجرایی

Industrial and Administrative Engineering (Bach.)

 

لیسانس روابط صنعتی

 

Industrial Relations (Bach.)

 

بازرگانی خارجی

International Business (Bach. – 3 years)

 

فوق لیسانس کتابداری و مدیریت بایگانی

Library Science and Records Management (Master’s degree)

ریاضیات

Mathematics (Bach. – 3 years)

 

مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering (Bach. – 4 years)

 

مهندسی مواد و متالوژی

Metallurgical and Materials Engineering (Bach. – 4 years)

 

مهندسی معدن

Mining Engineering (Bach. – 4 years)

فوق لیسانس مهندسی علوم هسته ای

 

Nuclear Engineering (Master’s degree)

فوق لیسانس تحقیقات در عملیات-یکی از گرایشات مهندسی صنایع

Operational Research (

Master’s degree)

 

دکترای مشاغل سلامت

 

Other Health Professions (Doctorate)

 

فوق لیسانس فیزیوتراپی

 

Physiotherapy (Master’s degree)

 

لیسانس آموزش معلم پیش دبستانی

 

Preschool Teacher Training (Bach.)

دکترای روانشناسی

Psychology (Doctorate)

 

لیسانس اقتصاد کشاورزی و روستایی

 

Rural and Agricultural Economics (Bach.)

مددکاری اجتماعی

Social Work (Bach. – 3 years)

لیسانس آموزش معلم دبستان و دبیرستان

 

Specialist Primary and Secondary School Teacher Training (Bach.)

 

لیسانس آسیب شناسی زبان گفتاری و شنوایی

Speech Language Pathology and Audiology (Bach.)

 

فوق لیسانس آسیب شناسی زبان گفتاری و شنوایی

 

Speech Language Pathology and Audiology (Master’s degree)

 

لیسانس آموزش مقطع پیش دبستانی و دبستان

 

Teaching at the Preschool and Elementary Levels (Bach.)

 

کاردانی آموزش فنی در مقطع دبیرستان

 

Teaching in Vocational (Secondary) and Technical (College) Education (Bach.)

 

لیسانس آموزش

 

Education (Bach.)

 

لیسانس تربیت معلم کودکان استثنایی

 

Training of Special Education Teachers (Remedial Education)

 

فوق لیسانس معماری مدیریت شهرسازی و زمین

 

Urban and Land Management Architecture (Master’s degree)

 

مدرک کاردانی

کاردانی مهندسی هوا و فضا

 

Aerospace Engineering Technology (DCS)

 

کاردانی آویونیک

Avionics (ACS)

 

اویونیک

 Avionics (DCS)

کاردانی تکنولوژی سیستم های ساختمان

Building Systems Technology (DCS)

 

کاردانی تکنیک های فرآوری مواد کامپوزیت

Composite Material Processing Techniques (ACS)

 

تکنیک های فرآوری مواد کامپوزیت (AEC)

 

Composite Material Processing Techniques (DCS)

 

کاردانی تکنولوژی علوم کامپیوتر

Computer Science Technology (ACS)

 

تکنولوژی علوم کامپیوتر(AEC)

 

Computer Science Technology (DCS)

 

کاردانی بهداشت دندان

 

Dental Hygiene Techniques (DCS)

کاردانی تکنیک های تشخیص رادیولوژی

 

Diagnostic Radiology Technology (DCS)

 

کاردانی سلامت و ایمنی محیط کار

 

Environmental Occupational Health and Safety (DCS)

 

کاردانی ساخت کابینت و مبلمان

 

Furniture and Cabinetmaking Techniques (ACS)

 

ساخت کابینت و مبلمان (AEC)

 

Furniture and Cabinetmaking Techniques (DCS)

کاردانی فناوری جغرافیایی

Geomatics Technology (DCS)

 

کاردانی خدمات مشاوره مالی و بیمه

Insurance and Financial Advisory Services (ACS)

 

خدمات مشاوره مالی و بیمه (AEC)

 

Insurance and Financial Advisory Services (DCS)

کاردانی تکنولوژی مهندسی مکانیک

Mechanical Engineering Technology (DCS)

 

کاردانی تکنولوژی مهندسی متالوژی

Metallurgical Engineering Technology (DCS)

 

کاردانی تکنولوژی معدن

Mineral Technology (DCS)

 

کاردانی پروتزهای ارتز و ارتوپدی

 

Orthotic and Orthopedic Prosthesis Techniques (DCS)

 

کاردانی تکنولوژی تولیدات دارویی

Pharmaceutical Production Technology (ACS)

 

تکنولوژی تولیدات دارویی  (AEC)

 

Pharmaceutical Production Technology (DCS)

 

کاردانی تکنولوژی پلاستیک

Plastics Technology (DCS)

 

مدیریت رستوران (AEC)

 

Restaurant Management (ACS)

کاردانی تکنیک های مشاوره مراقبت ویژه

Special Care Counselling Techniques (ACS)

 

تکنیک های مشاوره مراقبت ویژه (AEC)

 

Special Care Counselling Techniques (DCS)

 

کاردانی تصفیه آب

Water Purification (DCS)

 

برنامه نیروی متخصص کبک تحت عنوان سیستم آریما

(Quebec Skilled Worker (QSW

از دیگر روش های دریافت اقامت دائم کانادا از طریق نیروی متخصص، که زیرمجموعه برنامه های ایکانومیک و کم هزینه کانادا می باشد، نیروی متخصص کبک است. بر اساس تغییراتی که در آگوست 2018 اتفاق افتاد، برنامه ای تحت عنوان آریما با الگوبرداری از نیروی متخصص فدرال معرفی گردید. سه تفاوت اساسی در سیستم امتیازبندی این برنامه قابل مشاهده می باشد: اول اینکه دانش زبان فرانسه در این برنامه برای متقاضی اصلی و همسر او ضروری می باشد. نکته دوم اینکه رشته های تحصیلی دارای امتیازبندی متفاوتی می باشند. در نهایت اینکه سیستم امتیازبندی و حد نصاب لازم برای افراد مجرد و متاهل متفاوت است.

نحوه عملکرد سیستم اریما

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق برنامه نیروی متخصص استان کبک در صورت دریافت حداقل امتیاز 43 برای افراد مجرد و حداقل 52 برای افراد متاهل، می توانند در این سیستم تشکیل پروفایل داده و اطلاعات مربوط به مدارک شناسایی، تحصیلی، سوابق کای و سطح زبان خود و کلیه اعضای خانواده را به زبان فرانسه در این سیستم ثبت نمایند. اداره مهاجرت کبک در هر نوبت اقدام به صدور دعوتنامه برای متقاضیان موجود در این سیتسم بر اساس حداقل امتیاز متقاضی، نیاز بازار کبک و احتمالا سطح زبان فرانسه می نماید. لازم به ذکر است امتیاز قبولی در این برنامه برای افراد مجرد 50 و برای افراد متاهل 59 می باشد.

پروفایل متقاضی برای یک سال در این سیستم معتبر است و اگر ظرف یک سال دعوتنامه برای اقدام نگیرد می تواند پروفایل جدیدی ایجاد کند.

شرایط امتیازبندی

فاکتورهای مهم در دریافت امتیاز سن، تحصیلات، نوع رشته، سابقه کاری، دانش زبان می باشد که جزییات آن در جدول زیر تشریح گردیده است. همسر متقاضی از طریق سن، تحصیلات، نوع رشته و دانش زبان می تواند به امتیاز متقاضی اصلی بیفزاید.

امتیازبندی لیست رشته های کبک

معیار امتیاز

حداکثر امتیاز

سن

16

مقطع تحصیلی

14

نوع رشته

12

سابقه کاری

8

همسر

16

دانش زبان

22

فرزند

8

تمکن مالی

1

تجربه زندگی در کبک یا داشتن بستگان در کبک

8

هزینه های دولتی نیروی متخصص کبک:

1-هزینه های مربوط به کبک

$798 فرد متقاضی- 171$ همسر و یا هر فرزند

2- هزینه های مربوط به مرحله فدرال

$825 به ازای هر نفر فرد اصلی و همسر-225$ به ازای هر فرزند

هزینه لندینگ 500$ به ازای هز نفر فرد اصلی و همسر-  فرزند در این مرحله هزینه ای ندارد

3- هزینه بیومتریک

85$ به ازای هر نفر

تغییرات برنامه PEQ کبک از ابتدای نوامبر 2019

در 30 اکتبر سال 2019، تغییراتی در آیین نامه مهاجرت کبک در روزنامه رسمی Gazette officielle du Québec منتشر گردید. بخشی از این تغییرات در برنامه PEQ بوده است که برای بازه زمانی 4 ماه به حالت تعلیق درآمده بود. شرایط جدید به منظور پاسخگویی بهتر به نیازهای بازار کار و تسهیل در روند مهاجرت به کبک طراحی شده است. عمده این تغییرات از اول نوامبر 2019 اجرایی می گردد با چند مورد استثنا که از اول ژانویه سال 2020 وارد عمل خواهند شد.

 از تاریخ 1 نوامبر 2019 ، دیپلم های کبک که تحت PEQ پذیرش می شوند عبارتند از:

 • مدرک کارشناسی
 • مدرک کارشناسی ارشد
 • دکتری
 • دیپلم فنی کالج
 • دیپلم حرفه ای با حداقل 900 ساعت تحصیل
 • دیپلم کالج با حداقل 900 ساعت تحصیل

مدارک دریافت شده در این برنامه می بایست در لیست رشته های اعلام شده کبک باشند که به بهترین وجه پاسخگوی نیاز بازار کار این استان می باشد.

 مشاهده لیست رشته ها در برنامه PEQ

 داوطلبان همچنین باید حداقل 900 ساعت تحصیل تمام وقت در کبک داشته باشند و یا در صورتی که گواهینامه یا دیپلم آنها بیش از 1800 ساعت باشد، باید حداقل نیمی از مدت زمان تحصیل خود را در کبک زندگی کنند.

در صورتیکه متقاضی در دوره های آموزشی 900 ساعت تا کمتر از 1800 ساعت، داوطلبان باید پس از اتمام برنامه تحصیلی خود، 6 ماه تجربه کار تمام وقت در کبک و در حوزه آموزشی خود کسب کنند.

همچنین، ارائه مدرک فرانسه B2 برای همسران دانشجویان نیز از تاریخ اول ژانویه 2019 الزامی می باشد.

برنامه تجربه کبکی PEQ چیست؟

❇️اولین قدم برای مهاجرت، تکمیل فرم ارزیابی رایگان و دریافت مشاوره حرفه ای می باشد❇️

دوره های کلاس فرانسه در کبک

از ابتدای جولای 2019، کمک هزینه شرکت در کلاس های زبان فرانسه افزایش یافته و همچنین افرادی که با ویزاهای موقت (تحصیلی و کاری) وارد کبک می شوند نیز می توانند در این کلاس ها شرکت کرده و کمک هزینه دریافت نمایند.

بر این اساس کلیه افرادی که دارای اقامت می باشند، بدون در نظر گرفتن مدت زمان سکونت شان در کبک، می توانند در این کلاس ها شرکت نموده و کمک هزینه دریافت نمایند. لازم به ذکر است افرادی که مدت اقامت شان در کبک زیر 5 سال می باشند، واجد شرایط برای شرکت در این کلاس ها می باشند.

کمک هزینه شرکت در کلاس های زبان فرانسه برای دوره های تمام وقت (30-25 ساعت در هفته) از مبلغ 141 دلار به مبلغ 185 دلار در هفته افزایش یافت. هزینه های رفت و آمد و نگهداری از کودک (ماکزیمم 25 دلار در روز برای هر کودک) بدون تغییر مانده است.

 کمک هزینه شرکت در کلاس های زبان فرانسه برای دوره های پاره وقت (12-9-6-4 ساعت در هفته) با دریافت مبلغ 15 دلار در روز و هزینه مراقبت از کودکان بین 7 تا 9 دلار در روز می باشد.

همچنین لازم به ذکر است از ابتدای جولای 2019، امکان حضور افراد با ویزاهای موقت (تحصیلی- کاری) در این کلاس ها و دریافت کمک هزینه فراهم شده است که این افراد قبلا فقط امکان استفاده از برنامه های خودآموزی را داشتند.