ویزای دائم

برنامه نیروی متخصص استانی کانادا

بر اساس برنامه های استانی کانادا (PNP)، هر ایالت می تواند متقاضیانی که تمابل به مهاجرت به کانادا و سکونت در آن ایالت دارند را انتخاب و برای آنها نامینیشن صادر نماید. هریک از استان های کانادا برنامه استانی منحصربفردی داشته و سهمیه ای به صورت سالیانه برای صدور نامینیشن دارد.

اندکی درباره کانادا بدانیم

کانادا دومین کشور پهناور دنیا با مساحتی تقریبا برابر با 998467 متر مربع واقع در قاره آمریکای شمالی می باشد.  این کشور به 10 استان و 3 قلمرو تقسیم می شود که تفاوت اصلی قلمرو و ایالت در میزان اختیارات آنهاست به طوریکه ایالت ها در برخی موارد می توانند به صورت مستقل قانونگذاری نمایند. پایتخت این کشور اتاوا واقع در انتاریو است که انتخاب این شهر به عنوان پایتخت در سال 1867 توسط ملکه ویکتوریا صورت گرفت.