مهاجرت تخصصی بریتیش کلمبیا (BC PNP’s Skills Immigration)

برنامه نیروی متخصص بریتیش کلمبیا مخصوص افرادیست که دارای تجربه، دانش و مهارت مورد نیاز کارفرمایان استان بریتیش کلمبیا هستند و قصد زندگی و کار در این استان را دارند. این برنامه به 5 زیر مجموعه به شرح زیر تقسیم می گردد.

1- نیروی متخصص

2- کادر درمانی

3- فارغ التحصیلان بین المللی مقطع لیسانس

4- فارغ التحصیلان بین المللی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری

5- نیروی نیمه ماهر

 1- نیروی متخصص زیرمجموعه مهاجرت تخصصی

رشد اقتصادی بریتیش کلمبیا وابسته به نیروی ماهر در مشاغل پر تقاضا می باشد. برنامه نیروی متخصص زیرشاخه طبقه مهاجرت تخصصی بریتیش کلمبیا راهی برای دریافت اقامت دائم در حوزه های شغلی حرفه ای، مدیریتی، فنی، تجاری یا سایر مشاغل نیروی متخصص است.

برای این برنامه داشتن یک پیشنهاد شغلی معتبر از کارفرمای بریتیش کلمبیایی و تحصیلات و سوابق کاری مرتبط در زمینه این شغل پیشنهاد شده اجباری است. در صورتیکه شرایط برنامه نیروی متخصص زیر مجموعه اکسپرس انتری را داشته باشید، آن گزینه سریع تر خواهد بود.

حداقل شرایط لازم نیروی متخصص زیر شاخه مهاجرت تخصصی

   • داشتن یک پیشنهاد شغلی تمام وقت و بدون تاریخ خاتمه (یک کار دائمی یا یک کار بدون تاریخ پایان مشخص) از کارفرمای بریتیش کلمبیایی (این شغل باید در دسته مشاغل گروه 0, A, B باشد)
   • داشتن توانمندی های لازم برای کار در شغل پیشنهاد شده
   • حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط با شغل پیشنهاد شده
   • حداقل تمکن مالی برای تامین هزینه های خود و اعضای خانواده
   • داشتن وضعیت اقامت قانونی و یا عدم ممنوعیت برای ورود به کانادا
   • داشتن حداقل سطح زبان مورد نیاز برای مشاغل گروه B
   • حقوق پیشنهاد شده در نامه کاری برابر با حداقل های تعریف شده استان بریتیش کلمبیا در آن عنوان شغلی بالاتر باشد

آیا کارفرمای باید شرایط خاصی داشته باشد؟

کارفرما باید مایل به پشتیبانی از متقاضی در طول بررسی پرونده وی توسط استان و اداره مهاجرت کانادا باشد. کارفرمایان باید معیارهای صلاحیت را داشته و در طی مراحل درخواست، مسئولیت های خاصی را انجام دهند.

پروسه اقدام نیروی متخصص زیر شاخه مهاجرت تخصصی به چه صورت است؟

برای اقدام در برنامه نیروی متخصص زیر شاخه مهاجرت تخصصی، ابتدا باید در سامانه آنلاین بریتیش کلمبیا، تشکیل پروفایل داد. پس از تشکیل پروفایل و ارسال آن، بر اساس مدارک ارسالی امتیازی به متقاضی اختصاص یافته که مبنای انتخاب و صدور دعوتنامه قرار می گیرد. این امتیاز بر اساس توانمندی های متقاضی و شغل پیشنهاد شده می باشد. استان بریتیش کلمبیا به صورت منظم اقدام به انتخاب بالاترین امتیازها در این سیستم و صدور دعوتنامه برای متقاضیان می باشد.

2- نیروی کادر درمانی زیر شاخه مهاجرت تخصصی

بریتیش کلمبیا به متخصصان مراقبت های بهداشتی بیشتری احتیاج دارد. لذا این برنامه به پزشکان ، متخصصان، پرستاران و متخصصان بهداشت کمک می کند تا مهارت های ارزشمندشان را برای کار در استان بریتیش کلمبیا و دریافت اقامت دائم کانادا در اختیار شما قرار دهند. این برنامه نیز به یک پیشنهاد شغلی معتبر نیاز دارد. در صورتیکه شرایط برنامه نیروی کادر درمانی زیر مجموعه اکسپرس انتری را داشته باشید، آن گزینه سریع تر خواهد بود.

حداقل شرایط مورد نیاز در برنامه نیروی کادر درمانی زیر شاخه مهاجرت تخصصی:

  • داشتن یک پیشنهاد شغلی تمام وقت و بدون تاریخ خاتمه (یک کار دائمی یا یک کار بدون تاریخ پایان مشخص) از یک کارفرمای بریتیش کلمبیایی از وزارت بهداشت در عناوین شغلی زیر:
  • پزشک
  • متخصص
  • پرستار ثبت شده
  • پرستار روانپزشکی ثبت شده
  • سر پرستار
  • سونوگرافی پزشکی تشخیصی
  • داروساز بالینی
  • تکنسین آزمایشگاه پزشکی
  • تکنسین تابش پزشکی
  • کاردرمانی
  • فیزیوتراپیست
  • داشتن توانمندی های لازم برای کار در شغل پیشنهاد شده
  • حداقل 2 سال سابقه کاری مرتبط با شغل پیشنهاد شده
  • حداقل تمکن مالی برای تامین هزینه های خود و اعضای خانواده
  • داشتن وضعیت اقامت قانونی و یا عدم ممنوعیت برای ورود به کانادا
  • داشتن حداقل سطح زبان مورد نیاز برای مشاغل گروه B
  • حقوق پیشنهاد شده در نامه کاری برابر با حداقل های تعریف شده استان بریتیش کلمبیا در آن عنوان شغلی بالاتر باشد

آیا کارفرمای باید شرایط خاصی داشته باشد؟

کارفرما باید مایل به پشتیبانی از متقاضی در طول بررسی پرونده وی توسط استان و اداره مهاجرت کانادا باشد. کارفرمایان باید معیارهای صلاحیت را داشته و در طی مراحل درخواست، مسئولیت های خاصی را انجام دهند.

پروسه اقدام نیروی کادر درمانی زیر شاخه مهاجرت تخصصی به چه صورت است؟

برای اقدام در برنامه نیروی کادر درمانی زیر شاخه مهاجرت تخصصی، باید به صورت مستقیم در سامانه آنلاین بریتیش کلمبیا، تشکیل پروفایل داده و مدارک را ارسال نمود.

3- برنامه فارغ التحصیلان بین المللی مقطع لیسانس زیر شاخه مهاجرت تخصصی

این زیر مجموعه مخصوص افرادی است که که در سه سال اخیر از یکی از دانشگاه ها یا کالج های واجد شرایط فارغ التحصیل شده باشند. این برنامه نیز به یک پیشنهاد شغلی معتبر نیاز دارد. در صورتیکه شرایط برنامه فارغ التحصیلان بین المللی مقطع لیسانس زیر شاخه اکسپرس انتری را داشته باشید، آن گزینه سریع تر خواهد بود.

حداقل شرایط لازم برای برنامه فارغ التحصیلان بین المللی مقطع کارشناسی

  • داشتن یک پیشنهاد شغلی تمام وقت و بدون تاریخ خاتمه (یک کار دائمی یا یک کار بدون تاریخ پایان مشخص) از کارفرمای بریتیش کلمبیایی (این شغل باید در دسته مشاغل گروه 0, A, B باشد)
  • داشتن شرایط برای کار در شغل پیشنهاد شده
  • حداقل تمکن مالی برای تامین هزینه های خود و اعضای خانواده
  • عدم ممنوعیت برای ورود به کانادا و یا داشتن وضعیت اقامتی قانونی
  • اتمام تحصیلات در یکی از موسسات آموزشی واجد شرایط در 3 سال اخیر
  • داشتن حداقل سطح زبان برای مشاغل گروه B
  • حقوق پیشنهاد شده در نامه کاری برابر با حداقل های تعریف شده استان بریتیش کلمبیا در آن عنوان شغلی باشد

آیا کارفرمای باید شرایط خاصی داشته باشد؟

کارفرما باید مایل به پشتیبانی از متقاضی در طول بررسی پرونده وی توسط استان و اداره مهاجرت کانادا باشد. کارفرمایان باید معیارهای صلاحیت را داشته و در طی مراحل درخواست، مسئولیت های خاصی را انجام دهند.

پروسه اقدام نیروی متخصص زیر شاخه مهاجرت تخصصی به چه صورت است؟

برای اقدام در برنامه نیروی متخصص زیر شاخه مهاجرت تخصصی، ابتدا باید در سامانه آنلاین بریتیش کلمبیا، تشکیل پروفایل داد. پس از تشکیل پروفایل و ارسال آن، بر اساس مدارک ارسالی امتیازی به متقاضی اختصاص یافته که مبنای انتخاب و صدور دعوتنامه قرار می گیرد. این امتیاز بر اساس توانمندی های متقاضی و شغل پیشنهاد شده می باشد. استان بریتیش کلمبیا به صورت منظم اقدام به انتخاب بالاترین امتیازها در این سیتم و صدور دعوتنامه برای متقاضیان می باشد.

4- برنامه فارغ التحصیلان بین المللی مقطع فوق لیسانس و دکترا زیر شاخه مهاجرت تخصصی

اگر در یکی از رشته های مربوطه که در این برنامه مد نظر است از یکی از دانشگاه های بریتیش کلمبیا فارغ التحصیل شده باشید، بدون نیاز به پیشنهاد شغلی میتوانید در این برنامه اقدام کنید. در صورتیکه حداقل شرایط ورود به سیستم اکسپرس انتری فدرال را داشته باشید، بهتر است از گزینه فارغ التحصیلان مقطع فوق لیسانس و دکترا زیر شاخه اکسپرس انتری، اقدام نمایید تا سرعت بررسی پرونده و ورود به کانادا کوتاهتر شود.

چه رشته هایی در این برنامه واجد شرایط هستند:

  • کشاورزی
  • علوم بیولوژیک و بایومدیکال
  • علوم کامپیوتر و اطلاعات و خدمات پشتیبانی
  • مهندسی
  • فناوری مهندسی
  • حرفه های بهداشتی و علوم بالینی مرتبط
  • ریاضیات و آمار
  • منابع و تحقیقات منابع طبیعی
  • علوم فیزیکی

حداقل شرایط لازم برای برنامه فارغ التحصیلان بین المللی مقطع کارشناسی ارشد و دکتری:

  • عدم ممنوعیت برای ورود به کانادا
  • فارغ التحصیل شدن از یکی از موسسات آموزشی بریتیش کلمبیا در مقطع فوق لیسانس و دکترا در 3 سال اخیر
  • اظهار تمایل به زندگی و کار در بریتیش کلمبیا

5- نیروی کاری نیمه ماهر

این گزینه یکی از راه های دریافت اقامت دائم کانادا از طریق نیروی متخصص نیمه ماهر برای کارگران در حوزه های گردشگری/ میهمان داری، حمل و نقل طولانی مدت و یا مشاغل فرآوری مواد غذایی برای اخذ اقامت دائم در B.C است. برای واجد شرای شدن در این برنامه داشتن پیشنهاد شغلی از کارفرمای بریتیش کلمبیایی اجباری می باشد. لطفا توجه بفرمایید این زیرمجموعه در برنامه اکسپرس انتری بریتیش کلمبیا وجود ندارد.

حداقل شرایط لازم برای برنامه نیروی نیمه ماهر بریتیش کلمبیا

  • داشتن یک پیشنهاد شغلی تمام وقت و بدون تاریخ خاتمه (یک کار دائمی یا یک کار بدون تاریخ پایان مشخص) از یک کارفرمای بریتیش کلمبیایی در یکی از حوزه های شغلی جهانگردی، میهمان داری، حمل و نقل طولانی و یا صنعت فرآوری مواد غذایی. برای منطقه توسعه شمال شرقی بریتیش کلمبیا، فرد متقاضی می تواند در هر طبقه بندی مشاغل در سطوح C یا D دارای پیشنهاد کاری باشد.
  • داشتن حداقل 9 ماه سابقه کار متوالی و تمام وقت قبل از ارسال پرونده
  • داشتن حداقل سطح تحصیلات و زبان
  • داشتن توانمندی های مورد نیاز شغل پیشنهاد شده
  • حداقل تمکن مالی برای تامین هزینه های خود و اعضای خانواده
  • دارا بودن وضعیت مهاجرت قانونی در کانادا
  • داشتن حداقل نرخ دستمزد تعریف شده در نامه پیشنهاد شغلی دریافت شده

آیا کارفرمای باید شرایط خاصی داشته باشد؟

کارفرما باید مایل به پشتیبانی از متقاضی در طول بررسی پرونده وی توسط استان و اداره مهاجرت کانادا باشد. کارفرمایان باید معیارهای صلاحیت را داشته و در طی مراحل درخواست، مسئولیت های خاصی را انجام دهند.

پروسه اقدام در برنامه نیروی کاری نیمه ماهر زیر شاخه مهاجرت تخصصی به چه صورت است؟

برای اقدام در برنامه نیروی کاری نیمه ماهر زیر شاخه مهاجرت تخصصی، ابتدا باید در سامانه آنلاین بریتیش کلمبیا، تشکیل پروفایل داد. پس از تشکیل پروفایل و ارسال آن، بر اساس مدارک ارسالی امتیازی به متقاضی اختصاص یافته که مبنای انتخاب و صدور دعوتنامه قرار می گیرد. این امتیاز بر اساس توانمندی های متقاضی و شغل پیشنهاد شده می باشد. استان بریتیش کلمبیا به صورت منظم اقدام به انتخاب بالاترین امتیازها در این سیتم و صدور دعوتنامه برای متقاضیان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *