ویزای توریستی

ویزای توریستی مالتیپل کانادا

در حال حاضر شهروندان ایرانی برای سفر به کانادا به منظور گردشگری، کاری، یا تحصیلی نیازمند دریافت ویزای اقامت موقت می باشند. ویزا یا همان روادید به صورت برچسبی درون گذرنامه الصاق می شود و از روز صدور تا تاریخ انقضای مندرج برای ورود به کانادا معتبر است.

در حال حاضر شهروندان ایرانی برای سفر به کانادا به منظور گردشگری، کاری، یا تحصیلی نیازمند دریافت ویزای اقامت موقت می باشند. ویزا یا همان روادید به صورت برچسبی درون گذرنامه الصاق می شود و از روز صدور تا تاریخ انقضای مندرج برای ورود به کانادا معتبر است.

در حال حاضر این ویزا به صورت 5 و 10 ساله صادر می گردد اما از آنجاییکه حداکثر اعتبار پاسپورت های ایرانی 5 ساله می باشد لذا این ویزا برای هموطنان ایرانی حداکثر 5 ساله و چندبار ورود صادر می شود. البته اعتبار این ویزا به اعتبار پاسپورت متقاضی نیز بستگی دارد.

شرایط لازم برای ویزای توریستی مالتیپل

برای دریافت ویزای مالتیپل کانادا نیاز به داشتن شرایط سنی و مدرک تحصیلی و مدرک زبان نمی باشد و طیف گسترده ای از افراد را شامل می گردد. اما شرایط لازم برای فرد متقاضی یه شرح زیر می باشد:

دلیل مناسب (good reason) برای بازدید ( به طور مثال دیدار اقوام یا دوستان، بازدید از جاذبه های کانادا)

ارائه مدارک متناسب با good reason
توانایی ارائه مستندات مالی
عدم داشتن سوابق کیفری
عدم داشتن بیماری خاص و واگیردار
مراحل اقدام

1- جمع آوری مدارک بر اساس چک لیست ارائه شده شامل ترجمه شناسنامه، سند ازدواج، اصل پاسپورت های جدید و قدیمی، ترجمه مدارک شغلی، دعوت نامه و…

2- آماده کردن و اسک مدارک

3- تکمیل فرم ها و ثبت درخواست

4- دریافت نامه مراجعه به visa application center برای انگشت نگاری

5- تعیین وقت سفارت

6- بررسی پرونده توسط آفیسر بعد از انگشت نگاری

7- صدور ویزا و اعلام آن به متقاضی برای دریافت پاسپورت