ویزای موقت

دریافت ویزای کار کانادا

اگر متقاضی در یکی از دانشگاه ها و یا کالج های کانادا بصورت تمام وقت پذیرفته شود یا با ویزای تحصیلی در کانادا در حین تحصیل باشد. همسر وی می‌تواند برای این ویزای کار اقدام نماید.

Open Work Permit:

اگر متقاضی در یکی از دانشگاه ها و یا کالج های کانادا بصورت تمام وقت پذیرفته شود یا با ویزای تحصیلی در کانادا در حین تحصیل باشد. همسر وی می‌تواند برای این ویزای کار اقدام نماید. این ویزا به همسر دانشجو اجازه می‌دهد که بصورت تمام وقت و بدون نیاز به دریافت مجوز کار در کشور کانادا کار کند. برای این نوع ویزا میتوان همزمان با درخواست ویزای تحصیلی کانادا اقدام کرد و یا پس از اخذ پذیرش تحصیلی برای یکی از زوجین درخواست ویزای اجازه کار کرد.