دریافت اقامت 3 ساله دانمارک

در این روش اقامت 3 ساله دانمارک فقط به پزشکان، دندانپزشکان و پرستاران داده می شود که به اصلاح به آن Residence Permit for Authorization گفته می شود. با دریافت این ویزا متقاضی بدون محدودیت ورود در بازه زمانی 3 سال می تواند اقدام به معادلسازی مدارک و دریافت مجوزهای لازم نماید. برای این منظور افرادی که دارای مدرک تحصیلی پزشکی، دندانپزشکی و یا پرستاری بوده و همچنین دارای سابقه کاری باشند، می توانند برای این نوع اقامت درخواست دهند. این اقامت به آنها اجازه می دهد زبان دانمارکی را یاد بگیرند و در آزمون های تخصصی پزشکی شرکت کنند. به عبارت دیگراین ویزای کارموسوم به مجوز اقامت پزشکان دانمارک نوعی اقامت است که به این افراد اعطا می شود که در این کشور اقامت داشته باشند و بتوانند دوره های معادل سازی را بگذرانند و زبان کشور دانمارک (دنیش) را آموخته و مشغول به کار در این کشور به عنوان پزشک شوند.

برای کار در رشته های پزشکی و دندانپزشکی و پرستاری در کشور دانمارک همانند بسیاری از کشورها نیازمند انجام معادلسازی مدارک تحصیلی و دریافت مجوزهای لازم می باشد که به اصطلاح به آن Authorization گفته می شود. متقاضیان تا قبل از دریافت این مجوزها امکان کار در در رشته تخصصی خود را ندارند اما در مشاغل غیرمرتبط می توانند فعالیت نمایند.

مراحل انجام کار

 1. ایجاد پرونده
 2. پرداخت هزینه دولتی 1900 کرون دانمارکی ( این مبلغ در ژانویه هر سال تغییر می کند)
 3. جمع آوری مدارک
 4. ارسال پرونده
 5. بایومتریک
 6. دریافت نتیجه

 جمع آوری مدارک

 • رسید مربوط به پرداخت هزینه دولتی
 • کپی تمام صفحات پاسپورت شامل صفحه کاور روی پاسپورت
 • مدارک مربوط به قبولی مدرک تحصیلی فرد از طرف اداره ایمنی بیمار دانمارک.
 • مدارک مربوط به توانایی مالی فرد در دوره حضور در دانمارک

بایومتریک

پزشکان و دندانپزشکان برای دریافت اقامت باید ویژگی های بایومتریک خود را به ثبت برساند. این کار به معنی است تصویر صورت فرد و همچنین اثر انگشتش باید ثبت شده باشد. این اطلاعات در یک میکروچیپ که داخل کارت اقامت جا داده شده است ذخیره می شود. اگر فرد نخواهد که اطلاعات بایومتریک او ثبت شود، درخواست او ریجکت خواهد شد. یعنی درخواست فرد اصلا بررسی نخواهد شد.

کسی که درخواست خود را به صورت آنلاین ارسال می کند باید ظرف مدت ۱۴ روز فرایند بایومتریک خود را به انجام برساند.

نامه تمکن مالی

فرد متقاضی باید اثبات کند که توانایی مالی لازم برای زندگی خود و افراد خانواده اش در کشور دانمارک را دارد. برای این منظور باید گواهی تمکن مالی از بانکی که در آن حداقل موجودی را لازم را دارد، ارائه نماید. حداقل موجودی گواهی تمکن مالی برای پوشش دادن هزینه های زندگی متقاضی و افراد تحت تکلف وی به مدت 1 سال باید برآورد و به عنوان میزان تمکن مالی ارائه شود.

هزینه های زندگی در دانمارک به ازای هر ماه زندگی در دانمارک به شرح زیر می باشد که این مبالغ باید 12 برابر شود تا هزینه تخمینی یک سال برآورد شود.

 •  فرد کمتر از ۲۵ سال و مجرد: ۵,۵۲۳ کرون دانمارک
 • فرد ۲۵ ساله و بیشتر و مجرد: ۶,۶۶۰ کرون دانمارک
 • فرد متأهلی که هم خودش و هم همسرش بیش از ۲۵ سال دارند: ۱۳,۳۲۰ کرون دانمارک
 • فرد متاهل به همراه همسر به ازای هر یک از دو فرزند اول مبلغ 1,381 کرون دانمارک اضافه می گردد.
 • فرد متاهل بدون همراهی همسر به ازای هر یک از دو فرزند اول مبلغ 1,666 کرون دانمارک اضافه می گردد.

همراهان فرد

در بازه زمانی این نوع ویزا، همراهان فرد نیز اجازه اقامت در دانمارک را دارند. این اجازه اقامت برای همسر و فرزند زیر ۱۸ سال که با پدر و مادر خود زندگی می کند نیز صادر می شود. البتهباید متقاضی اصلی ابتدا وارد شود و پس از ثبت آدرس دانمارکی خود (حدود 2 ماه) برای همراهان خود اقدام نماید.