صدور دعوتنامه استان کبک

صدور دعوتنامه استان کبک

استان کبک 233 دعوتنامه را برای متقاضیان علاقه مند به این استان فرانسوی زبان ارسال کرد.کبک از این 233 نامزد مهاجرت به این استان دعوت کرد تا در 16 دسامبر برای انتخاب دائمی اقدام کنند.دعوتنامه ها به افرادی ارسال می شد که از طریق پورتال Arrima ، پروفایل تشکیل داده باشند.

متقاضیان برای دریافت دعوتنامه به پیشنهاد معتبر اشتغال در استان نیاز داشتند.در میان افردی که دعوتنامه ریافت کرده بودند دیپلمات ها ، افسر کنسولی ، نماینده ملل متحد یا هر سازمان بین المللی دیگری که در کبک اقامت داشتند،وجود دارند.این استان مشخص نکرد که چه تعداد دعوتنامه برای داوطلبان هر یک از این دسته ها صادر شده است.

در ماه های اخیر،  استان کبک  از افزایش پذیرش مهاجر برای سال های آینده خبر داد. استان کبک برنامه دارد تا در سال 2021 ،از 47،500 مهاجرتازه وارد استقبال کند.

برنامه نیروی متخصص کبک تحت عنوان سیستم آریما

(Quebec Skilled Worker (QSW

از دیگر روش های دریافت اقامت دائم کانادا از طریق نیروی متخصص، که زیرمجموعه برنامه های ایکانومیک و کم هزینه کانادا می باشد، نیروی متخصص کبک است. بر اساس تغییراتی که در آگوست 2018 اتفاق افتاد، برنامه ای تحت عنوان آریما با الگوبرداری از نیروی متخصص فدرال معرفی گردید. سه تفاوت اساسی در سیستم امتیازبندی این برنامه قابل مشاهده می باشد: اول اینکه دانش زبان فرانسه در این برنامه برای متقاضی اصلی و همسر او ضروری می باشد. نکته دوم اینکه رشته های تحصیلی دارای امتیازبندی متفاوتی می باشند. در نهایت اینکه سیستم امتیازبندی و حد نصاب لازم برای افراد مجرد و متاهل متفاوت است.

نحوه عملکرد سیستم اریما

متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق برنامه نیروی متخصص استان کبک در صورت دریافت حداقل امتیاز 43 برای افراد مجرد و حداقل 52 برای افراد متاهل، می توانند در این سیستم تشکیل پروفایل داده و اطلاعات مربوط به مدارک شناسایی، تحصیلی، سوابق کای و سطح زبان خود و کلیه اعضای خانواده را به زبان فرانسه در این سیستم ثبت نمایند. اداره مهاجرت کبک در هر نوبت اقدام به صدور دعوتنامه برای متقاضیان موجود در این سیتسم بر اساس حداقل امتیاز متقاضی، نیاز بازار کبک و احتمالا سطح زبان فرانسه می نماید. لازم به ذکر است امتیاز قبولی در این برنامه برای افراد مجرد 50 و برای افراد متاهل 59 می باشد.

پروفایل متقاضی برای یک سال در این سیستم معتبر است و اگر ظرف یک سال دعوتنامه برای اقدام نگیرد می تواند پروفایل جدیدی ایجاد کند.

شرایط امتیازبندی

فاکتورهای مهم در دریافت امتیاز سن، تحصیلات، نوع رشته، سابقه کاری، دانش زبان می باشد که جزییات آن در جدول زیر تشریح گردیده است. همسر متقاضی از طریق سن، تحصیلات، نوع رشته و دانش زبان می تواند به امتیاز متقاضی اصلی بیفزاید.

امتیازبندی لیست رشته های کبک

معیار امتیاز

حداکثر امتیاز

سن

16

مقطع تحصیلی

14

نوع رشته

12

سابقه کاری

8

همسر

16

دانش زبان

22

فرزند

8

تمکن مالی

1

تجربه زندگی در کبک یا داشتن بستگان در کبک

8

هزینه های دولتی نیروی متخصص کبک:

1-هزینه های مربوط به کبک

$798 فرد متقاضی- 171$ همسر و یا هر فرزند

2- هزینه های مربوط به مرحله فدرال

$825 به ازای هر نفر فرد اصلی و همسر-225$ به ازای هر فرزند

هزینه لندینگ 500$ به ازای هز نفر فرد اصلی و همسر-  فرزند در این مرحله هزینه ای ندارد

3- هزینه بیومتریک

85$ به ازای هر نفر