اداره مهاجرت (IRCC) و آژانس خدمات مرزی کانادا (CBSA) اطلاعات موجود در اپلیکیشن داوطلب را بررسی می کنند و آن را با رسانه اجتماعی و پروفایل های عمومی داوطلب مقایسه می کنند و اگر بین اطلاعات اپلیکیشن و آنچه در وب و شبکه ها یافت می شود مغایرت وجود داشته باشد می تواند دلیلی برای ریجکت کردن فرد باشد.

برای مثال در یک پرونده دادگاه فدرال کانادا ، فردی به عنوان نیروی کار ماهر درخواست اقامت دائم داده بود ، افسر ویزا که درخواست این فرد را بررسی می کرد ، نگران این بود این بود که فرد در درخواست خود به مشارکت با یک شرکت اشاره نکرده است. در وب سایت شرکت این فرد به عنوان رئیس اجرایی معرفی شده و بعد از بررسی پروفایل لینکدین ،معلوم شد این فرد خود را یکی از اعضای هیئت مدیره شرکت معرفی کرده است.
*حتی پس از ارائه فرصت به فرد برای توضیح مغایرات ، افسر به این نتیجه رسید که این مرد به دلیل ارائه اطلاعات نادرست واجد شرایط ورود به کانادا نیست*

عواقب ارائه اطلاعات نادرست

ارائه نادرست اطلاعات در مورد درخواست های مهاجرت می تواند عواقبت شدیدتری فراتر از رد درخواست شما داشته باشد ، طبق مقررات IRCC در پاسخ غلط به اسناد یا اطلاعات نادرست ، اداره مهاجرت کانادا (IRCC) می تواند :

1.شما را از ورود به کانادا به مدت 5 سال منع کند.
2.یک سابقه دائمی کلاهبرداری روی پرونده شما بگذارد.
3.اقامت دائم یا شهروندی کانادا شما را لغو کند.

علاوه بر اهمیت داشتن ارائه دقیق و کامل اطلاعات ، باید متقاضیان در صورت بروز هرگونه تغییر در حین رسیدگی به درخواست در سریع ترین زمان به IRCC اطلاع دهند (از جزئیات شخصی مانند وضعیت تاهل تا تغییرات شغلی و تحصیلی)