در صورتیکه برنامه تحصیلی در کلیه مقاطع از دبستان تا دبیرستان و دانشگاه مورد نظر شما است، لطفا ابتدا شرایط دریافت ویزای تحصیلی را به طور کامل مطالعه نموده و سپس برای بررسی شرایط شما توسط کارشناسان ما، فرم تحصیلی را تکمیل نمایید.

در صورتیکه متقاضی دریافت اقامت دائم کانادا از طریق نیروی متخصص، ویزای آلمان، اتریش و یا دانمارک  هستید، لطفا فرم نیروی متخصص را تکمیل نمایید.

درصورتیکه تمایل به دریافت اقامت دائم کانادا از طریق خوداشتغالی دارید، ابتدا جزئیات برنامه خوداشتغالی کانادا را به طور کامل مطالعه نمایید و در صورتیکه واجد شرایط اولیه هستید، اقدام به تکمیل فرم خوداشتغالی نمایید. لطفا توجه بفرمایید این برنامه در حال حاضر فقط مختص هنرمندان و ورزشکاران می باشد.

در صورتیکه تمایل به دریافت اقامت دائم کانادا از طریق برنامه های تجاری به خصوص برنامه استارت آپ را دارید، لطفا ابتدا جزئیات برنامه استارت آپ را مطالعه و در صورت داشتن شرایط اولیه، اقدام به تکمیل فرم ارزیابی برنامه های تجاری نموده و رزومه متقاضی اصلی را ارسال نمایید.