کارآفرینی

یکی از روش های دریافت اقامت کانادا، برنامه کارآفرینی کبک می باشد که دارای محدودیت ظرفیت 500 پرونده برای این برنامه و برنامه خوداشتغالی کبک است. در این روش باید فرد متقاضی و همسرش دارایی به ارزش 300000$ کانادا را که به صورت مشروع کسب نموده، اثبات نمایند و حداقل 2 سال سابقه کار مدیریت در 5 سال اخیر ارائه نمایند.
متقاضی در 3 سال اول ورودش باید حداقل به مدت 1 سال بیزنسی را در حوزه صنعت، تجارت یا کشاورزی در کبک ایجاد نموده یا در آن مشارکت داشته باشد به طوریکه سهم او از این مشارکت حداقل 25% بوده که ارزشی برابر با 100000$ داشته باشد و در مدیریت آن نیز سهیم بوده و همچنین یک نفر از افراد مقیم کبک را به کار گیرد.

طراحی سایت : وب نگاران پارسه

هاستینگ : ناب سرور