Homeکاناداویزای دائمنیروی متخصصکبکسیستم آریما در نیروی متخصص کبک

سیستم آریما در نیروی متخصص کبک

 

اداره مهاجرت کبک به زودی صدور دعوتنامه در برنامه نیروی متخصص کبک را آغاز خواهد کرد.

بر این اساس اولین انتخاب در سیستم اریما کبک، به زودی به انجام خواهد رسید و دعوتنامه های اولیه برای افراد زیر ارسال می کند:

۱- افرادی که در برنامه نیروی متخصص کبک اقدام کرده اند و در زمان اقدام با ویزای موقت (کار یا تحصیل) در کبک زندگی می کرده اند.

۲- افرادی که در برنامه نیروی متخصص کبک اقدام کرده اند و در حال حاضر با ویزای موقت (کار یا تحصیل) در کبک زندگی می کنند.

۳- افرادی که از کارفرمای کبکی پیشنهاد شغل معتبر دارند.

لازم به ذکر است که پرتالی برای کارفرمایان کبکی در نظر گرفته شده است که با استفاده از آن شرکتهای کبکی می توانند به مشخصات متقاضیانی که علاقمندی خود را ابراز کرده اند دسترسی پیدا کرده و با همراهی اداره مربوطه در وزارت مهاجرت در صورت لزوم با افراد مورد نظر خود تماس گرفته و در صورت توافق قرارداد کار بفرستند و پروسه مهاجرت را تسریع نمایند.

 شرایط امتیازبندی در سیستم اریما 

طراحی سایت : وب نگاران پارسه

هاستینگ : ناب سرور