Homeکاناداویزای دائمسرمایه گذاری

سرمایه گذاری کانادا

یکی از روش های دریافت اقامت کانادا، برنامه سرمایه گذاری می باشد که به طور کلی به دو بخش فدرال و کبک تقسیم می شود. در حال حاضر برنامه سرمایه گذاری فدرال متوقف گردیده ولی برنامه سرمایه گذاری کبک از تاریخ 17ام تا 28ام شهریور 93، به تعداد 1750 پرونده در این زمینه دریافت می دارد. در صورتیکه حداقل 2 سال سابقه کار مدیریتی در 5 سال اخیر داشته باشید و میزان دارایی شما و همسرتان 1600000$ باشد( منظور از دارایی می تواند ملک، سهام و ...است)، می توانید از طریق برنامه سرمایه گذاری کبک اقدام کنید که180000$ به صورت غیر بازگشت به دولت پرداخت می گردد. در این روش متقاضی برای خود، همسر و فرزندان زیر 22 سال اقامت دائم غیر مشروط دریافت می دارد بدین مفهوم که نیازی به راه اندازی بیزینس به منظور مرتفع ساختن شرط، وجود ندارد. یکی از نقاط قوت این برنامه عدم نیاز به دانستن زبان می باشد.
نکته: هزینه قانونی برای متقاضی در این روش 10000$ است.

طراحی سایت : وب نگاران پارسه

هاستینگ : ناب سرور