لیست مشاغل مورد نیاز دانمارک 2016

همانطور که انتظار می رفت، لیست مشاغل مورد نیاز دانمارک در اوایل سال 2016 اعلام شد. این لیست به شرح زیر می باشد:

 

گروه مهندسی
مهندس مکانیکمدارک مورد نیاز: لیسانس Mechanical engineer
Requirement: Professional Bachelor’s degree
مهندس تولیدمدارک مورد نیاز: لیسانس Production engineer
Requirement: Professional Bachelor’s degree
مهندس ساختمان مدارک مورد نیاز: لیسانس Building engineer
Requirement: Professional Bachelor’s degree
مهندس محیط زیستمدارک مورد نیاز: لیسانس Environmental engineerRequirement: Professional Bachelor’s degree
مهندس انرژی مدارک مورد نیاز: لیسانس Energy engineerRequirement: Professional Bachelor’s degree
مهندس برقمدارک مورد نیاز: لیسانس Electrical engineer
Requirement: Professional Bachelor’s degree
مهندس فناوری اطلاعاتمدارک مورد نیاز: لیسانس IT engineer
Requirement: Professional Bachelor’s degree
گروه پزشکی، دندانپزشکی و دامپزشکی
مشاور پزشکیمدارک مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی Medical consultant
Requirement: Master’s degree + Danish authorisation*
پزشکمدارک مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی Medical doctor
Requirement: Master’s degree + Danish authorisation
زشک بیمارستانمدارک مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی Hospital doctor
Requirement: Master’s degree + Danish authorisation
پزشک مشاور / پزشک سرپرست مدارک مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی Consultant doctor/chief physician
Requirement: Master’s degree + Danish authorisation
دندانپزشکمدارک مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی Dentist
Requirement: Master’s degree + Danish authorisation
گروه بهداشت و درمان و مراقب های شخصی
پرستار اتاق عملمدارک مورد نیاز: لیسانس + مجوز دانمارکی Surgical nurse
Requirement: Professional Bachelor’s degree + Danish authorisation
پرستار بیهوشیمدارک مورد نیاز: لیسانس + مجوز دانمارکی Anesthetic nurse
Requirement: Professional Bachelor’s degree + Danish authorisation
پرستار مدارک مورد نیاز: لیسانس + مجوز دانمارکی Nurse
Requirement: Professional Bachelor’s degree + Danish authorisation
بینایی سنجمدارک مورد نیاز: لیسانس + مجوز دانمارکی OpticianRequirement: Professional Bachelor’s degree + Danish authorisation
گروه فناوری اطلاعات
معمار در زمینه فناوری اطلاعاتمدارک مورد نیاز: حداقل 3 سال تحصیل در زمینه فناوری اطلاعات IT architect
Requirement: At least three years’ IT education
برنامه نویس و توسعه دهنده سیستمهامدارک مورد نیاز: حداقل 3 سال تحصیل در زمینه فناوری اطلاعات Programmer and system developer
Requirement: At least three years’ IT education
مشاور فناوری اطلاعات مدارک مورد نیاز: حداقل 3 سال تحصیل در زمینه فناوری اطلاعات IT consultant
Requirement: At least three years’ IT education
مشاغل آموزشی
معلم مقطع متوسطهمدارک مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی Upper secondary school teacher, natural science and physical education
Requirement: Master’s degree + Danish official recognition
 
معلم مقطع ابتدایی و متوسطهمدارک مورد نیاز: لیسانس + مجوز دانمارکی Primary and lower secondary school teacherRequirement: Professional Bachelor’s degree + Danish official recognition  
مربی مدارک مورد نیاز: لیسانس Pedagogue
Requirement: Professional Bachelor’s degree
 
مربی اجتماعیمدارک مورد نیاز: لیسانس Social pedagogue
Requirement: Professional Bachelor’s degree
 
مددکار اجتماعیمدارک مورد نیاز: لیسانس Social worker
Requirement: Professional Bachelor’s degree
 
سایر مشاغل دانشگاهی  
داروسازمدارک مورد نیاز: فوق لیسانس + مجوز دانمارکی Pharmacist
Requirement: Master’s degree + Danish official recognition
 
داروشناسمدارک مورد نیاز: فوق لیسانس Pharmacologist
Requirement: Master’s degree
 
ممیز حسابدار (مامور رسیدگی) مدارک مورد نیاز: فوق لیسانس AuditorRequirement: Master’s degree  
کنترل کننده امور مالیمدارک مورد نیاز: حداقل 3 سال تحصیل در زمینه تجارت Financial controllerRequirement: At least three years’ education at university level or business school level  
وکیل مدارک مورد نیاز: لیسانس دانمارکی و فوق لیسانس + مجوز دانمارکی Attorney
Requirement: Danish Bachelor’s and Master’s degree + Danish official recognition
 
مشاور حقوقیمدارک مورد نیاز: فوق لیسانس Legal counselorRequirement: Master’s degree  

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *