درباره کانادا

اندکی درباره کانادا بدانیم

کانادا دومین کشور پهناور دنیا با مساحتی تقریبا برابر با 998467 متر مربع واقع در قاره آمریکای شمالی می باشد. این کشور به 10 استان و 3 قلمرو تقسیم می شود که تفاوت اصلی قلمرو و ایالت در میزان اختیارات آنهاست به طوریکه ایالت ها در برخی موارد می توانند به صورت مستقل قانونگذاری نمایند.

اندکی درباره کانادا بدانیم

کانادا دومین کشور پهناور دنیا با مساحتی تقریبا برابر با 998467 متر مربع واقع در قاره آمریکای شمالی می باشد. این کشور به 10 استان و 3 قلمرو تقسیم می شود که تفاوت اصلی قلمرو و ایالت در میزان اختیارات آنهاست به طوریکه ایالت ها در برخی موارد می توانند به صورت مستقل قانونگذاری نمایند. پایتخت این کشور اتاوا واقع در انتاریو است که انتخاب این شهر به عنوان پایتخت در سال 1867 توسط ملکه ویکتوریا صورت گرفت. ایالت های شمالی کانادا به دلیل نزدیکی به قطب شمال، زمستان ها طولانی و 7 ماه از سال بسیار سرد است. ایالت های شرقی کانادا نیز به دلیل نزدیکی به اقیانوس اطلس، آب و هوای بسیار متغییری دارند که این تغییرات با حرکت به سمت شهرهای جنوبی کمتر نمود می یابد. ایالت های مرکزی زمستان ها و تابستان هایی با طول برابر داشته و تغییرات ناگهانی زیادی دیده نمی شود. ایالت های منطقه غرب کانادا آب و هوای گرمتری دارند و بریتیش کلمبیا به دلیل نزدیکی به اقیانوس آرام و بادهای گرمی که از آن می وزد و همچنین به دلیل کوه های بسیاری که دارد، گرمترین ایالت کانادا می باشد. مسیحیت با ورود فرانسوی ها به کانادا به مذهب رسمی این کشور تبدیل شد و زبان های فرانسه و انگلیسی دو زبان رسمی این کشور می باشند. البته دو زبانه بودن کانادا به معنای استفاده یکسان از این دو زبان در تمام ایالت ها نیست و تنها ایالت نیوبرانزویک به صورت رسمی دو زبانه محسوب می گردد تنها در کبک زبان فرانسه غالب بوده و در سایر ایالت ها زبان انگلیسی رایج است. نظام سیاسی کانادا بر پایه اصول سیاسی بریتانیا بنا نهاده شده است و یک نظام دموکراسی سلطنتی یا سلطنت مشروطه می باشد البته اختیارات ملکه در این کشور بسیار محدود بوده و فقط یک نماینده کانادایی به انجام امور در این کشور می پردازد و مدت فعالیت او 5 سال است.